Toplumun temelini en doğal kurum olan aile oluşturur.Aile kurumu insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir.Ailenin temelini ne kadar sağlam tutulursa toplumun temeli de o kadar sağlam olur. Her çocugun ailesinden alacagı temen bilgileri,onun gelcekteki başarısını-yaşamını belirler.Bu sebeble nitelikli aile bireylerine ihtiyaç duyulmaktadır.Nitekim aile eğitimi özel eğitime gereksinimi olan çocukların da gelişimine önemli katkı sağlar,bu gerçeklikten yola çıkarak,kurumumuzda ailelerin hangi eğitimlere ihtiyaçları oldukları aileler-uzmanlar tarafından belirlenir ve ailelere yönelik eğitimler düzenlenir.Ayrıca aile içinde çocukların davranış örüntülerine dair danişmanlık yapılmaktadır.